Dramaverkstadmed Teater Kojan

  

För årskurs 7-9

Ledare
Charlotte Karlsson,

samhällspedagog som riktat in sig på användning av drama och teater i arbetet för stärkt egenmakt och aktivt medborgarskap. Till hennes metodarsenal hör bland annat De förtrycktas teater, forumteater och improvisationsteater

.
Ida Törnroos,

 

dramainstruktör, grudare och konstnärlig ledare för Teater Kojan.

Genom dramapedagogiska metoder vill hon locka människor på äventyr utanför sina egna lådo

 

 

Telefonnummer: 040-7463085
e- post: teater.kojan@gmail.com
adress: Brännskär 21650 Pargass

Stöds av:


William Thurings Stiftelse
Gesselius Fond
 

Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook Social Ikon
  • White Facebook Icon